GreenSpace G6

DN394B LED36/840 P29PSU D200 AL GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 29.3 W, 3450 lm, 4000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401573832
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972225599