GreenSpace G6

DN393B LED22/840 P20PSD D200 AL GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 19.9 W, 2250 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401572032
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972126500