GreenSpace G6

DN393B LED22/865 P20PSD D200 WH GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 19.9 W, 2450 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401571832
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972254500