GreenSpace G6

DN393B LED22/830 P19PSU D200 WH GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 19.2 W, 2350 lm, 3000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401571032
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972253899