GreenSpace G6

DN392B LED20/865 P16PSU D150 AL GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 16 W, 1860 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401569132
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972250799