GreenSpace G6

DN392B LED17/840 P14PSD D200 AL GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 14.2 W, 1650 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401567232
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972144900