GreenSpace G6

DN392B LED17/830 P14PSU D200 WH GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 14.4 W, 1760 lm, 3000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401566232
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972216399