GreenSpace G6

DN392B LED17/840 P14PSU D150 WH GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 14.4 W, 1760 lm, 4000 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401563932
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972213299