GreenSpace G6

DN391B LED11/830 P11PSD D150 AL GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 10.6 W, 1150 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401562332
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972282800