GreenSpace G6

DN391B LED13/840 P12PSD D100 WH GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 12 W, 1350 lm, 4000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401559732
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972111100