GreenSpace G6

DN391B LED11/865 P10PSU D100 WH GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 9.8 W, 1100 lm, 6500 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401556832
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972274399