GreenSpace G6

DN390B LED6/830 P6PSU D100 AL GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 5.8 W, 650 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401555132
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972326999