GreenSpace G6

DN390B LED6/865 P6PSU D100 WH GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 5.8 W, 650 lm, 6500 K, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401555032
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972201999