GreenSpace G6

Mới

DN393X LED26/865 P20WIA D200 WH G2HE

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 19.9 W, 2600 lm, 6500 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401537144