GreenSpace G6

Mới

DN393X LED25/865 P20WIA D200 AL G2HE

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 19.9 W, 2500 lm, 6500 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401537044