GreenSpace G6

Mới

DN391B LED12/865 P10PSU D100 AL GMG2HE

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 9.8 W, 1200 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401534544