Greenspace Flex

RS378B P42 930 PSU-E WB M102

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 42 W, 930 ánh sáng trắng ấm, 32°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721682
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401721682