Greenspace Flex

RS378B P42 930 PSU-E MB M102

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 42 W, 930 ánh sáng trắng ấm, 24°, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401721652
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401721652