Greenspace Flex

RS378B P42 940 PSU-E NB M102

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 42 W, 940 trắng trung tính, 18°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721632
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401721632