Greenspace Flex

RS378B P33 930 PSU-E WB M87

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 33 W, 930 ánh sáng trắng ấm, 40°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721592
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865028599