Greenspace Flex

RS378B P33 940 PSU-E MB M87

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 33 W, 940 trắng trung tính, 24°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721572
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865030899