Greenspace Flex

RS378B P33 930 PSU-E MB M87

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 33 W, 930 ánh sáng trắng ấm, 24°, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401721562
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865027899