Greenspace Flex

RS378B P33 927 PSU-E NB M87

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 33 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721522
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865023099