Greenspace Flex

RS378B P24 940 PSU-E WB M70

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 24 W, 940 trắng trung tính, 40°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721512
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401721512