Greenspace Flex

RS378B P24 927 PSU-E WB M70

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 24 W, 927 ánh sáng trắng ấm, 40°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721492
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401721492