Greenspace Flex

RS378B P24 927 PSU-E NB M70

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 24 W, 927 ánh sáng trắng ấm, 18°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721432
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401721432