Greenspace Flex

RS378B P15 940 PSR-E WB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 15 W, 940 trắng trung tính, 40°, KNX, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721422
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865076699