Greenspace Flex

RS378B P15 930 PSU-E WB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 15 W, 930 ánh sáng trắng ấm, 40°, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401721322
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865010099