Greenspace Flex

RS378B P15 927 PSU-E MB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 15 W, 927 ánh sáng trắng ấm, 30°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721282
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865006399