Greenspace Flex

RS378B P15 927 PSU-E NB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 15 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401721252
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401721252