Greenspace Flex

RS378B P6 927 PSR-E NB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 927 ánh sáng trắng ấm, KNX, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721072
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401721072