Greenspace Flex

RS378B P11 940 PSU-E WB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 11 W, 940 trắng trung tính, 40°, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401721062
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865004999