Greenspace Flex

RS378B P11 930 PSU-E WB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 11 W, 930 ánh sáng trắng ấm, 40°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721052
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865001899