Greenspace Flex

RS378B P11 940 PSU-E NB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 11 W, 940 trắng trung tính, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401721002
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401721002