Greenspace Flex

RS378B P11 927 PSU-E NB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 11 W, 927 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401720982
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382864996899