Greenspace Flex

RS378B P6 940 PSU-E WB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 940 trắng trung tính, 32°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401720972
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382864995199