Greenspace Flex

RS378B P6 930 PSU-E WB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 930 ánh sáng trắng ấm, 32°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401720962
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382864992099