Greenspace Flex

RS378B P6 930 PSU-E MB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 930 ánh sáng trắng ấm, 24°, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401720932
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401720932