Greenspace Flex

RS378B P6 927 PSU-E MB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 6 W, 927 ánh sáng trắng ấm, 24°, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401720922
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401720922