Greenspace Flex

RS378B P15 930 PSD-E WW S

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 15 W, 930 ánh sáng trắng ấm, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401546771
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401546771