Greenspace Flex

RS378B P11 940 PSU-E WW S

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 11 W, 940 trắng trung tính, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401545671
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401545671