Greenspace Flex

RS378B P11 930 PSU-E WW S

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 11 W, 930 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401545571
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401545571