Greenspace Flex

RS378B P15 940 PSR-E 1-10V WB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 15 W, 940 trắng trung tính, KNX, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401541171
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401541171