Greenspace Flex

RS378B P42 940 PSD-E WB M102

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 42 W, 940 trắng trung tính, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401540271
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401540271