Greenspace Flex

RS378B P33 930 PSD-E NB M87

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 33 W, 930 ánh sáng trắng ấm, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401538871
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401538871