Greenspace Flex

RS378B P33 927 PSD-E MB M87

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 33 W, 927 ánh sáng trắng ấm, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401538671
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401538671