Greenspace Flex

RS378B P24 940 PSD-E MB M70

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 24 W, 940 trắng trung tính, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401538371
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401538371