Greenspace Flex

RS378B P24 930 PSD-E MB M70

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 24 W, 930 ánh sáng trắng ấm, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401538071
Mã đơn hàng đầy đủ: 692382865358399