Greenspace Flex

RS378B P24 927 PSD-E MB M70

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 24 W, 927 ánh sáng trắng ấm, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401537771
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401537771