Greenspace Flex

RS378B P15 927 PSD-E MB M55

Mô tả sản phẩm

Greenspace Flex, 15 W, 927 ánh sáng trắng ấm, DALI, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401536871
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401536871